See other templatesSee other templates

[pb_row background="solid" solid_color_value="#dbe7f8" solid_color_color="#dbe7f8" border_width_value_="0" border_style="solid" border_color="#000" div_padding_top="10" div_padding_right="10" div_padding_bottom="10" div_padding_left="10" ][pb_column span="span12"][pb_text el_title="Highlight" enable_dropcap="no" appearing_animation="0" ]

این صفحه توسط نسخه رایگان از یک محصول جذاب از جوملاشاین به نام JSN PageBuilder (فقط برای جوملا 3.X) ساخته شده است.

 

لطفا برای بررسی نسخه PRO این افزونه بر روی دکمه زیر کلیک کنید .

[/pb_text][pb_buttonbar el_title="Button Bar 1" buttonbar_alignment="center" buttonbar_show_title="yes" buttonbar_show_icon="yes" buttonbar_group="no" appearing_animation="0" ][pb_buttonbar_item button_text="نسخه نمایشی" link_type="url" button_type_url="http://demo.joomlashine.com/joomla-extensions/jsn-pagebuilder/jsn-pagebuilder-overview.html" open_in="current_browser" button_size="default" button_color="btn-primary" ][/pb_buttonbar_item][pb_buttonbar_item button_text="دریافت افزونه" link_type="url" button_type_url="http://www.joomlashine.com/joomla-extensions/jsn-pagebuilder.html" open_in="current_browser" button_size="default" button_color="btn-success" ][/pb_buttonbar_item][/pb_buttonbar][/pb_column][/pb_row][pb_row background="none" solid_color_value="#FFFFFF" solid_color_color="#ffffff" gradient_color="0% #FFFFFF,100% #000000" gradient_color_css="" gradient_direction="vertical" pattern="" repeat="full" image="" stretch="none" position="center center" paralax="no" video_url="" autoplay="no" border_width_value_="0" border_style="solid" border_color="#000" div_padding="" div_padding_top="10" div_padding_bottom="10" div_padding_right="10" div_padding_left="10" css_suffix="" id_wrapper="" ][pb_column span="span12"][pb_text el_title="معرفی صفحه ساز JSN" width_unit="%" enable_dropcap="no" appearing_animation="0" ]

صفحه ساز JSN یک ابزار کامل است که به شما در ساخت و مدیریت یک وب سایت جوملا 3.x کمک می کند. صفحه ساز JSN تنها برای ساخت صفحات جدید نیست بلکه تمامی صفحات قدیمی خود را نیز می توانید مجددا طراحی کنید، زیرا کار آن به طور مستقیم روی مطالب و ماژول است. حتی اگر شما یک تازه کار جوملا  هستید، حالا می توانید صفحات مورد علاقه خود را بدون هیچ نگرانی ای بسازید. و برای برنامه نویسانی که از کد زیاد خسته شده اند این افزونه مفدی زندگی شما را بهتر و در زمان شما صرفه جویی می کند. شما می توانید از هرگونه دانش برنامه نویسی آزاد باشید.

[/pb_text][pb_divider el_title="Divider 2" div_margin_top="40" div_border_width="1" div_border_style="solid" div_border_color="#e8e8e8" appearing_animation="0" ][/pb_divider][/pb_column][/pb_row][pb_row background="none" solid_color_value="#FFFFFF" solid_color_color="#ffffff" gradient_color="0% #FFFFFF,100% #000000" gradient_color_css="" gradient_direction="vertical" pattern="" repeat="full" image="" stretch="none" position="center center" paralax="no" video_url="" autoplay="no" border_width_value_="0" border_style="solid" border_color="#000" div_padding="" div_padding_top="10" div_padding_bottom="10" div_padding_right="10" div_padding_left="10" css_suffix="" id_wrapper="" ][pb_column span="span12"][pb_heading el_title="ویژگی های برجسته از صفحه ساز JSN" tag="h3" div_margin_bottom="20" text_align="inherit" font="custom" font_face_type="google fonts" font_face_value="Yanone Kaffeesatz" font_size_value_="28" font_style="bold" color="#5e5f66" border_bottom_style="solid" border_bottom_color="#a81010" appearing_animation="fade_in" appearing_animation_speed="medium" ]ویژگی های برجسته از صفحه ساز JSN[/pb_heading][/pb_column][/pb_row][pb_row background="none" solid_color_value="#FFFFFF" solid_color_color="#ffffff" gradient_color="0% #FFFFFF,100% #000000" gradient_color_css="" gradient_direction="vertical" pattern="" repeat="full" image="" stretch="none" position="center center" paralax="no" video_url="" autoplay="no" border_width_value_="0" border_style="solid" border_color="#000" div_padding="" div_padding_top="10" div_padding_bottom="10" div_padding_right="10" div_padding_left="10" css_suffix="" id_wrapper="" ][pb_column span="span4"][pb_list el_title="ویژگی ها" show_icon="yes" icon_position="left" icon_size_value="32" icon_background_type="circle" icon_background_color="#ffffff" icon_c_value="#47a447" icon_c_color="#47a447" show_heading="yes" font="inherit" appearing_animation="0" ][pb_list_item heading="کشیدن و رها کردن" icon="icon-checkmark" ]ساده ترین راه ایجاد و مرتب کردن عناصر یک صفحه
[/pb_list_item][pb_list_item heading="ویرایش بصری" icon="icon-checkmark" ]شروع آسان بدون مواجه شدن با محدودیت ها
[/pb_list_item][/pb_list][/pb_column][pb_column span="span4"][pb_list el_title="ویژگی ها" show_icon="yes" icon_position="left" icon_size_value="32" icon_background_type="circle" icon_background_color="#ffffff" icon_c_value="#47a447" icon_c_color="#47a447" show_heading="yes" font="inherit" appearing_animation="0" ][pb_list_item heading="عناصر پیشرفته" icon="icon-checkmark" ]عناصر اساسی و پیشرفته برای بهینه سازی مطالب.

[/pb_list_item][pb_list_item heading="پیش نمایش آنلاین" icon="icon-checkmark" ]نمایش لحظه ای از آنچه با محتوا و طراحی ها در جریان است
[/pb_list_item][/pb_list][/pb_column][pb_column span="span4"][pb_list el_title="ویژگی ها" show_icon="yes" icon_position="left" icon_size_value="32" icon_background_type="circle" icon_background_color="#ffffff" icon_c_value="#47a447" icon_c_color="#47a447" show_heading="yes" font="inherit" appearing_animation="0" ][pb_list_item heading="متحرک سازی توکار" icon="icon-checkmark" ]سبک های متنوع برای ایجاد وب سایتی چشم نوازتر
[/pb_list_item][pb_list_item heading="طرح بندی واکنشگرا" icon="icon-checkmark" ]نمایش بسیار زیبا بر روی همه مرورگرها و دستگاه های موبایل
[/pb_list_item][/pb_list][/pb_column][/pb_row][pb_row background="none" solid_color_value="#FFFFFF" solid_color_color="#ffffff" gradient_color="0% #FFFFFF,100% #000000" gradient_color_css="" gradient_direction="vertical" pattern="" repeat="full" image="" stretch="none" position="center center" paralax="no" video_url="" autoplay="no" border_width_value_="0" border_style="solid" border_color="#000" div_padding="" div_padding_top="10" div_padding_bottom="10" div_padding_right="10" div_padding_left="10" css_suffix="" id_wrapper="" ][pb_column span="span12"][pb_divider el_title="Divider 4 copy" div_margin_bottom="40" div_border_width="1" div_border_style="solid" div_border_color="#ebe8e8" appearing_animation="0" ][/pb_divider][pb_heading el_title="عناصر نمونه" tag="h3" div_margin_bottom="20" text_align="inherit" font="custom" font_face_type="google fonts" font_face_value="Yanone Kaffeesatz" font_size_value_="28" font_style="bold" color="#5e5f66" border_bottom_style="solid" border_bottom_color="#a81010" appearing_animation="fade_in" appearing_animation_speed="medium" ]عناصر نمونه[/pb_heading][pb_heading el_title="جدول فهرست قیمت" tag="h4" div_margin_bottom="20" text_align="inherit" font="custom" font_face_type="google fonts" font_face_value="Source Sans Pro" font_size_value_="20" font_style="bold" color="#5e5f66" border_bottom_style="solid" border_bottom_color="#a81010" appearing_animation="fade_in" appearing_animation_speed="medium" ]جدول فهرست قیمت[/pb_heading][pb_pricingtable el_title="جدول قیمت" prtbl_elements="title__#__attributes__#__button__#__ " appearing_animation="0" ][pb_pricingtableattr_item prtbl_item_attr_id="attr_wjhUDt" prtbl_item_attr_title="Attribute 1" prtbl_item_attr_type="text" ][/pb_pricingtableattr_item][pb_pricingtableattr_item prtbl_item_attr_id="attr_4MOE2r" prtbl_item_attr_title="Attribute 2" prtbl_item_attr_desc="" prtbl_item_attr_type="" ][/pb_pricingtableattr_item][pb_pricingtableattr_item prtbl_item_attr_id="attr_MzdBk8" prtbl_item_attr_title="Attribute 3" prtbl_item_attr_desc="" prtbl_item_attr_type="" ][/pb_pricingtableattr_item][pb_pricingtable_item prtbl_item_title="رایگان" prtbl_item_desc="رایگان" prtbl_item_price="10000 ریال / ماه" prtbl_item_button_text="خرید" link_type="no_link" prtbl_item_attributes="--open_square--pb_pricingtable_item_item item_prtbl_id=--quote--UfhJBeOX--quote-- prtbl_item_item_content=--quote--1--quote-- item_item_desc=--quote--1--quote-- --close_square----open_square--/pb_pricingtable_item_item--close_square--__#__--open_square--pb_pricingtable_item_item item_prtbl_id=--quote--kbQlRgPJ--quote-- prtbl_item_item_content=--quote--100 MB--quote-- item_item_desc=--quote--100 MB--quote-- --close_square----open_square--/pb_pricingtable_item_item--close_square--__#__pb_prtbl_checked checked